У складу са Одлуком директора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак бр.797 од 26.07.2022. године, упућује се следеће:

Дана 02.08.2022. године радно време дирекције ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак скараћује се од 07:00 до 12:00h.

Наплата коришћења услуге паркирања ће се вршити у непромењеном интервалу, од 07:00 до 22:00h.