ДЕПО ЗА ОДВОЖЕЊЕ НЕПРАВИЛНО ПАРКИРАНИХ АУТОМОБИЛА

Уклањање непрописно паркираних возила врши се на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима и на другим местимана којима представљају сметњу или опасност за одвијање саобраћаја, кретање пешака или угрожавања имовине.

Обавеза ЈКП „Паркинг Cервис“ Чачак је да на основу Налога који добије од овлашћених лица саобраћајне и комуналне полиције уклони са „паук“ возилом непрописно паркирано возило и да га чува до момента док власник не преузме исто.

Радно време депоа за уклањање непрописно паркираних возила: 00 – 24 часа

Редовно радно време паука је од 07:30 до 21:00 час, и ванредно по позиву саобраћајне полиције, комуналне полиције и комуналне инспекције.

Цене уклањања и одношења моторних возила

– Уклањање возила до 800 кг. тежине 3.500,00 динара

– Уклањање возила до 800 кг. тежине са посебних површина 4.000,00 динара

– Уклањање возила од 801 до 1330 кг. тежине 4.000,00 динара

– Уклањање возила од 801 до 1330 кг. тежине са посебних површина 5.000,00 динара

– Уклањање возила од 1331 до1 900 кг. тежине 7.000,00 динара

– Уклањање возила од 1301 до 1900 кг. тежине са посебних површина 9.000,00 динара

– Уклањање возила од 1901 кг. и више 10.000,00 динара

– Уклањање возила од 1901 кг. и више са посебних површина 13.000,00 динара

– Одношење хаварисаног возила, услуга до 10 км. 1.800,00 динара

– За сваки пређени километар преко 10 км. 135,00 динара

– Ношење возила у покушају 1.925,00 динара
(трошкови претходно предузетих радњи при прекиду уклањања возила, приликом појављивања возача).

– Лежарина по дану ( након 24 часа ) 500,00 динара

Адреса: Ул. Цара Лазара бр.51 32102 Чачак, Србија

Тел: +381 32 5376 870

Факс: +381 32 5376 871

Бесплатан број за рекламације

0800-300-401

ЈКП Паркинг Сервис Чачак