ДРУГА ЗОНА – зелена (30,00 динара)

  1. Др. Драгише Мишовића
  2. Филипа Филиповића
  3. Браће Глишића
  4. Железничка – парк
  5. Обилићева
  6. Синђелићева
  7. Карађорђева

ДРУГА ЗОНА –Затворени паркинг (30,00 динара)

  1. Такси станица

Адреса: Ул. Цара Лазара бр.51 32102 Чачак, Србија

Тел: +381 32 5376 870

Факс: +381 32 5376 871

Бесплатан број за рекламације

0800-300-401

ЈКП Паркинг Сервис Чачак