КУПОВИНОМ ДИРЕКТНО ОД КОНТРОЛОРА

У случају да корисници услуга нису у могућности да паркирање изврше ни на један од наведених начина плаћање услуга паркинг сервиса исту могу обавити код контролора који врше проверу на терену. Приликом плаћања контролор је у обавези да кориснику изда паркинг карту која се мора налазити на видном месту на ветробранском стаклу конкретног возила.

Адреса: Ул. Цара Лазара бр.51 32102 Чачак, Србија

Тел: +381 32 5376 870

Факс: +381 32 5376 871

Бесплатан број за рекламације

0800-300-401

ЈКП Паркинг Сервис Чачак