Директор ЈКП “Паркинг сервис” Чачак

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ЗОРАН РАДОЉУБА БЛАГОЈЕВИЋ

РОЂЕН: 26.11.1968.ГОД.

ЖИВИ: ЧАЧАК

ЗАНИМАЊЕ: ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

ОБРАЗОВАЊЕ: СРЕДЊА ШКОЛА

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ: ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

ЗАПОСЛЕН: ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС” ЧАЧАК ОД 15.12.2013.ГОД. ПРВО НА ПОСЛОВИМА В.Д. ДИРЕКТОРА, А ЗАТИМ 2 МАНДАТА ДИРЕКТОР 2013 И 2017.ГОД.

ОЖЕЊЕН: ДВОЈЕ ДЕЦЕ

 

 

Председник надзорног одбора

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: ЋУРЧИЋ (ГРАДИМИР) ВЛАДИМИР
РОЂЕН: 10.09.1978. ГОД.
ЖИВИ: ЧАЧАК
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА
ЗАПОСЛЕН: НЛБ БАНКА
ОЖЕЊЕН: ТРОЈЕ ДЕЦЕ

Чланови надзорног одбора

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: САВИЋ (ДРАГОЉУБ) СТОЈАН
РОЂЕН: 24.05.1953.ГОД.
ЖИВИ: ЧАЧАК
ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК
ЗАПОСЛЕН: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ЧАЧАК
ОЖЕЊЕН: ТРОЈЕ ДЕЦЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: БРАНКО БОЈОВИЋ
АДРЕСА: ДАНИЦЕ МАРКОВИЋ 7/34 ЧАЧАК
ТЕЛ: 064/125-16-57
ЕМАИЛ: branko.b.bojović@gmail.com
ОБРАЗОВАЊЕ:
– СРЕДЊА ШКОЛА: ГИМНАЗИЈА ЧАЧАК
– ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ: МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ – КРАЉЕВО
РАДНО ИСКУСТВО: ЗАПОСЛЕН У  „КОМПАНИЈА СЛОБОДА“ ОД 2002. год.

Адреса: Ул. Цара Лазара бр.51 32102 Чачак, Србија

Тел: +381 32 5376 870

Факс: +381 32 5376 871

Бесплатан број за рекламације

0800-300-401

ЈКП Паркинг Сервис Чачак