ЈКП “Паркинг сервис” Чачак је 01.02.2016.године почео је са аутоматском наплатом паркирања. Корисници месечних претплатних карата су у обавези да преузму месечну претплатну карту пре почетка календарског месеца како би несметано могли користити услуге ЈКП “Паркинг сервис” Чачак.

ЈКП “Паркинг сервис” Чачак, са седиштем у улици Николе Тесле бб основано је 15.12.2008. године одлуком Скупштине Града Чачка бр. 06-107/2008-5-02 („Сл. лист града Чачка“ бр.12/2008), и уписано код Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД 27110/2009 од 27.03.2009.

Мисија ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, је да на најбољи могући начин уреди област паркирања и омогући суграђанима несметано коришћење капацитета из домена стационарног саобраћаја, што представља основну делатност нашег предузећа.Користећи свеобухватне анализе, неопходно је обезбедити повећање паркинг места у ужем центру града, како би обезбедили бољу проходност а смањили гужву у саобраћају кроз кључне саобраћајнице у граду.Свест о неопходности унапређења квалитета у обављању посла, што би допринело добрим пословним резултатима и задовољством грађана, чини предуслов успеха, а одговорнст према постављеним задацима, учиниће реалним остварење мисије предузећа. Стручност, аналитичност и спремност да иновирамо своје пословање чине нас компетентним у настојању да изградимо модеран режим паркирања и проблем стационарног саобраћаја решимо на најефикаснији и за кориснике наших услуга најприхватљивији начин.

Визија ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак се састоји из неколико кључних елемената:

• Подићи ниво услуге на виши степен уз примену нових техничких достигнућа (СМС наплата паркирања, аутоматско подизање рампи на затвореним паркинзима уз помоћ камера које очитавају таблицу возила)• Проширти активности предузећа сходно наведеним делатностима предузећа у статуту, првенствено на одржавању хоризонталне и вертикалне сигнализације на паркинзима и у граду,
• Повећети капацитете за паркирање, изградњом гараже, уз сарадњу са Градским институцијама и градским управама и у том смислу урадити план развоја предузећа и план изградње монтажне или зидане гараже.

Циљ „Паркинг сервиса“ je да модернизује и унапреди културу паркирања у граду. To подразумева организацију паркиралишта, њихово уређење, видно и прописно обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, како би грађани ову опцију услуге могли да користе на најбољи и најквалитетнији начин. ЈКП „Паркинг сервис“ има за циљ да организује и примени нови систем наплате паркирања у Чачку, који подразумева организацију паркиралишта у четири зоне: Екстра зона (црвена), I зона (жута), II зона (зелена) и III зона (плава). Уместо инкасаната, на улицама ће бити контролори, који проверавају да ли смо платили паркинг. A сама наплата ће се примењивати кроз три могућности које ће имати грађани и то путем СМС-а, куповином паркинг карте директно код контролора или у трафикама односно паркинг кућицама.

 

 

Адреса: Ул. Цара Лазара бр.51 32102 Чачак, Србија

Тел: +381 32 5376 870

Факс: +381 32 5376 871

Бесплатан број за рекламације

0800-300-401

ЈКП Паркинг Сервис Чачак