ПАРКИНГ КАРТА ( греб, греб картица )

Корисници паркирања који наплату паркирања желе да обаве путем паркинг карте исту могу купити у паркинг кућицама за наплату паркинга.

– Црвена паркинг карта користи се у екстра зони, жута у 1 зони, зелена у 2 зони, плава у 3 зони и љубичаста је дневна карта.

Корисник је дужан да на карти за паркирање „огребе“ годину, месец, датум, сат и минуте започетог паркирања. Тако обележену паркинг карту дужан је да стави са унутрашње стране ветробранског стакла на видно место како би контролор могао исту верификовати приликом контроле. Ако иста није исправно обележена ( година, месец, датум, сат или минут) сматраће се да власник возила није извршио плаћање паркирања за конкретно возило.

Адреса: Ул. Цара Лазара бр.51 32102 Чачак, Србија

Тел: +381 32 5376 870

Факс: +381 32 5376 871

Бесплатан број за рекламације

0800-300-401

ЈКП Паркинг Сервис Чачак