ПРВА ЗОНА – жута (50,00 динара)

  1. Хајдук Вељкова
  2. Богићевићева
  3. Лучна зграда
  4. Рајићева


ПРВА ЗОНА – Затворени паркинг
 (42,00 динара)

  1. Скадарска

Адреса: Ул. Цара Лазара бр.51 32102 Чачак, Србија

Тел: +381 32 5376 870

Факс: +381 32 5376 871

Бесплатан број за рекламације

0800-300-401

ЈКП Паркинг Сервис Чачак