РЕКЛАМАЦИЈЕ НА ИЗДАТУ ПОСЕБНУ ДНЕВНУ КАРТУ

БЕСПЛАТАН БРОЈ ЗА РЕКЛАМАЦИЈЕ

0800-300-401

Захтев за сторнирање посебне дневне паркинг карте:


Дан када је возило паркирано.

За поменуто возило (одаберите једну од понуђених опција испод):
Молим Вас да стручне службе утврде разлог издавања посебне дневне карте и исту сторнирају.

Подносилац захтева
Непопуњен или неправилно попуњен захтев неће се узети у разматрање.

ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА
Подносилац захтева је од стране ЈКП „Паркинг сервис“, као одговорног лица за прикупљање и обраду података, обавештен о обради личних података у складу са одредбама Закона о заштити података о личности, ради евидентирања корисника услуга паркирања и наплате потраживања по том основу, да је личне податке дао без присиле и заблуде, те да се исти могу обрађивати у складу са Чланом 3. истог Закона и користити у сврхе за које су дата.

Please wait...

Адреса: Ул. Цара Лазара бр.51 32102 Чачак, Србија

Тел: +381 32 5376 870

Факс: +381 32 5376 871

Бесплатан број за рекламације

0800-300-401

ЈКП Паркинг Сервис Чачак