СМС НАПЛАТА ПАРКИРАЊА

ЈКП „Паркинг Cервис“ Чачак увео је нови начин наплате паркирања путем СМС поруке путем мобилних телефона. Овакав вид наплате паркирања уведен је да би омогућио корисницима лакши и бржи начин плаћања услуге паркирања.

Корисник паркирања је у обавези да приликом паркирања свога возила у текст поруке укуца регистарски број возила које је паркирао, без размака и цртица нпр. ČA123ČA и пошаље на број који је одређен за зону у којој је паркирао возило.Ако се у регистарском брију налазе карактеристике ( Ć,Č,Š,Ž и Đ ), а Ваш мобилни телефон не поседује могућност уноса оваквих слова уместо истих унесите ( C,S,Z или D )

– екстра зона 9320 – временско ограничење до 120 минута

– прва зона 9321 – без временског ограничења

– друга зона 9322 – без временског ограничења

– трећа зона 9323 – без временског ограничења

– дневна карта 9325 – без временског ограничења

Приликом слања једне СМС поруке корисник је извршио уплату за један сат паркирања.

Приликом слања СМС поруке на број 9325 корисник паркирања извршио је уплату паркинга за тај дан- Напомена слање дневне поруке може се обавити само у 2 и 3 зони паркирања.

Након слања СМС поруке корисник паркирања добиће повратну поруку обавештења да ли је наплата успела или не.

Пар минута пре истека плаћеног паркирања добиће се порука којом се корисник обавештава о времену истека истог, како би благовремено могао да продужи паркирање или да уклони возило са паркинг места.

Адреса: Ул. Цара Лазара бр.51 32102 Чачак, Србија

Тел: +381 32 5376 870

Факс: +381 32 5376 871

Бесплатан број за рекламације

0800-300-401

ЈКП Паркинг Сервис Чачак