ТРЕЋА ЗОНА – плава (19,00 динара)

  1. Светозара Марковића
  2. Цара Душана
  3. Краља Петра првог
  4. Јаше Продановића
  5. Обилићева (од улице Цара Лазара до Немањине улице)
  6. Железничка колонија
  7. Бате Јанковића
  8. Веселина Миликића ( од улице Краља Петра првог до Учитељске улице )
  9. Курсулину ( од улице Драгише Мишовића до улице Епископа Никифора Максимовића)

Адреса: Ул. Цара Лазара бр.51 32102 Чачак, Србија

Тел: +381 32 5376 870

Факс: +381 32 5376 871

Бесплатан број за рекламације

0800-300-401

ЈКП Паркинг Сервис Чачак