Удружење паркиралишта Србије је највеће професионално удружење из области паркирања у нашем региону.
Основано са идејом унапређења и заштите заједничких интереса овлашћених предузећа које се баве делатношћу паркирања, данас је израсло у организацију која својим активностима значајно утиче на креирање стратегије развоја паркинг индустрије код нас.
Динамика развоја и технолошки напредак паркинг индустрије захтевају свакодневно суочавање са новим изазовима што ће представљати приоритете у пословној оријентацији Удружења и убудуће.
Више информација можете наћи на сајту удружења паркиралишта Србије.

 

Адреса: Ул. Цара Лазара бр.51 32102 Чачак, Србија

Тел: +381 32 5376 870

Факс: +381 32 5376 871

Бесплатан број за рекламације

0800-300-401

ЈКП Паркинг Сервис Чачак