Корисници услуга ЈКП Паркинг сервис Чачак могу уложити рекламацију подношењем Захтева у дирекцији ЈКП Паркинг сервис Чачак Улица Цара Лазара 51, у времену од 12 до 14 30 или слањем мејла на адресу reklamacije@parkingcacak.co.rs