Желим да ми се на основу приложене документације изда бесплатна месечна карта за лице са инвалидитетом:


За будуће кориснике повлашћене карте за лица са инвалидитетом обавезан је долазак у дирекцију
ЈКП Паркинг Сервис Чачак и потребно је да са собом понесу следећу документацију:
- копију личне карте
- копију саобраћајне дозволе или оверен купопродајни уговор за моторно вопзило
- две фотографије (за личну карту или пасош)
- решење о утврђивању степена инвалидности

Please wait...

Адреса: Ул. Цара Лазара бр.51 32102 Чачак, Србија

Тел: +381 32 5376 870

Факс: +381 32 5376 871

Бесплатан број за рекламације

0800-300-401

ЈКП Паркинг Сервис Чачак