Желим да заменим податке на месечној претплатној карти:


Користио сам возило:
Сада користим:
За возило физичког лица:
Приложи…
Приложи…
За возило правног лица:
Приложи…
Приложи…
ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА:

Подносилац захтева је од стране ЈКП „Паркинг сервис“, као одговорног лица за прикупљање и обраду података, обавештен о обради личних података у складу са одредбама Закона о заштити података о личности, ради евидентирања корисника услуга паркирања и наплате потраживања по том основу, да је личне податке дао без присиле и заблуде, те да се исти могу обрађивати у складу са Чланом 3. истог Закона и користити у сврхе за које су дата.
*Слањем овог захтева, сагласни сте са горе наведеним текстом.

Please wait…