Како платити Паркинг

Имамо више начина на који можете платити паркирање. За све информације погледајте даље или кликните на специфичну опцију

У случају да корисници услуга нису у могућности да паркирање изврше ни на један од наведених начина плаћање услуга паркинг сервиса исту могу обавити код контролора који врше проверу на терену.

Приликом плаћања контролор је у обавези да кориснику изда паркинг карту која се мора налазити на видном месту на ветробранском стаклу конкретног возила.

СМС Наплата Паркирања​

  • Екстра зона 9320 временско ограничење до 120 минута
  • Прва зона 9321 без временског ограничења
  • Друга зона 9322 без временског ограничења
  • Трећа зона 9323 без временског ограничења
  • Дневна карта 9325 без временског ограничења

Наплата паркирања на затвореним паркиралиштима (Скадарска и Такси станица) врши се тако што се приликом уласка на паркинг плаћа први сат паркирања, а приликом изласка преостало време проведено на паркингу. На уласку на затворено паркиралиште (Скадарска) налази се дисплеј који информише грађане колико има слободних паркинг места. Радно време: радним данима од 07 до 22 часа cуботом 07 до 15 часова Недељом и државним празницима паркинг се не наплаћује.

Приликом слања једне СМС поруке корисник је извршио уплату за један сат паркирања.

Приликом слања СМС поруке на број 9325 корисник паркирања извршио је уплату паркинга за тај дан – Напомена слање дневне поруке може се обавити само у 2 и 3 зони паркирања.

Након слања СМС поруке корисник паркирања добиће повратну поруку обавештења да ли је наплата успела или не.

Пар минута пре истека плаћеног паркирања добиће се порука којом се корисник обавештава о времену истека истог, како би благовремено могао да продужи паркирање или да уклони возило са паркинг места.

Аутоматска наплата паркирања на затвореним паркиралиштима

Наплата паркирања на затвореним паркиралиштима (Скадарска и Такси станица) врши се тако што се приликом уласка на паркинг плаћа први сат паркирања, а приликом изласка преостало време проведено на паркингу.

На уласку на затворено паркиралиште (Скадарска) налази се дисплеј који информише грађане колико има слободних паркинг места.

Радно време:

радним данима од 07 до 22 часа
cуботом 07 до 15 часова

Недељом и државним празницима паркинг се не наплаћује.

Паркинг картица (греб картица)

Корисници паркирања који наплату паркирања желе да обаве путем паркинг карте исту могу купити у паркинг кућицама за наплату паркинга. – Црвена паркинг карта користи се у екстра зони, жута у 1 зони, зелена у 2 зони, плава у 3 зони и љубичаста је дневна карта. Корисник је дужан да на карти за паркирање „огребе“ годину, месец, датум, сат и минуте започетог паркирања. Тако обележену паркинг карту дужан је да стави са унутрашње стране ветробранског стакла на видно место како би контролор могао исту верификовати приликом контроле. Ако иста није исправно обележена (година, месец, датум, сат или минут) сматраће се да власник возила није извршио плаћање паркирања за конкретно возило

Паркинг манијак

Апликација за плаћање паркинга СМС-ом у Србији.
Апликацију можете преузети кликом на дугме.
Get it on Google Play