Ценовник услуга паркирања на сталним паркиралиштима


Опис
Цена услуге са ПДВ-а 2018.год.Цена услуге без ПДВ-ом 2019.год.Цена услуге са ПДВ-ом 2019.год.
Зона екстра
Карта за паркирање путничких и комби возила за започети час
(дозвољено време паркирања је 120 минута)
65,0054,1765,00
Зона прва
Карта за паркирање путничких и комби возила за започети час
50,0041,6750,00
Зона друга
Карта за паркирање путничких и комби возила за започети час
30,0025,0030,00
Зона трећа
Карта за паркирање путничких и комби возила за започети час
19,0015,8319,00
Затворени паркинг у улици Скадарској
Карта за паркирање путничких и комби возила за започети час
42,0035,0042,00
Прва зона, друга зона, трећа зона и затворени паркинг у
улици Скадарској
Карта за паркирање камиона за започети час
80,0066,6780,00
Затворени паркинг "Такси станица"
Карта за паркирање путничких и комби возила за започети час
30,0025,0030,00
Дневна карта друга и трећа зона
Карта за паркирање путничких и комби возила за започети час
190,00158,33190,00
Посебна дневна паркинг карта за кориснике који поступају супротно одредбама члана 19. став 2. тачке 1-5. и 7. Одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима1.200,001.000,001.200,00
Месечна преплатна карта путничких и комби возила за
прву зону и затворени паркинг у улици Скадарској
Карта за паркирање путничких и комби возила
3.580,002.983,333.580,00
Месечна преплатна карта путничких и комби возила за
другу зону
Карта за паркирање путничких и комби возила
2.110.001.758,332.110.00
Месечна преплатна карта путничких и комби возила за
трећу зону
Карта за паркирање путничких и комби возила
1.950,001.625,001.950,00
Месечна преплатна карта путничких и комби возила за
затворени паркинг "Такси станица"
Карта за паркирање путничких и комби возила
1.380,001.150,001.380,00
Месечна преплатна карта путничких и комби возила за
прву, другу зону и затворени паркинг у улици Скадарској
Карта за паркирање путничких и комби возила
4.180,003.4983,334.180,00
Месечна преплатна карта путничких и комби возила за
другу и трећу зону
Карта за паркирање путничких и комби возила
2.845,002.370,832.845,00
Месечна преплатна карта путничких и комби возила за
прву зону, другу зону, трећу зону и затворени паркинг у
улици Скадарској
Карта за паркирање путничких и комби возила
5.530,004.608,335.530,00
Месечна преплатна карта регистрованих такси возила за
прву зону, другу зону, трећу зону и затворени паркинг у
улици Скадарској
3.420,002.850,003.420,00

Ценовник услуга паркирања возила повлашћених корисника власника или закупца стана или породичне стамбене зграде

ОписЦена услуге са ПДВ-а 2018.год.Цена услуге без ПДВ-ом 2019.год.Цена услуге са ПДВ-ом 2019.год.
Месечна преплатна карта власника или закупца стана,
породичне стамбене зграде за прву зону и затворени
паркинг у улици Скадарској
Карта за паркирање путничких и комби возила.
1.140,00950,001.140,00
Месечна преплатна карта власника или закупца стана,
породичне стамбене зграде за другу зону.
Карта за паркирање путничких и комби возила.
890,00741,67890,00
Месечна преплатна карта власника или закупца стана,
породичне стамбене зграде за затворени паркинг "Такси
станица"
Карта за паркирање путничких и комби возила
890,00741,67890,00
Месечна преплатна карта власника или закупца стана,
породичне стамбене зграде за трећу зону.
Карта за паркирање путничких и комби возила
630,00525,00630,00

Ценовник услуга паркирања возила повлашћених корисника власника или закупца пословног простора

ОписЦена услуге са ПДВ-а 2018.год.Цена услуге без ПДВ-ом 2019.год.Цена услуге са ПДВ-ом 2019.год.
Месечна преплатна карта власника или закупца стана,
пословног простора за прву зону и затворени паркинг у
улици Скадарској.
Карта за паркирање путничких возила и комби возила
2.386,672.864,00
Месечна преплатна карта власника пословног простора за
другу зону Карта за паркирање путничких возила и комби возила
1.406,671.688,00
Месечна преплатна карта власника пословног простора за трећу зону
Карта за паркирање путничких возила и комби возила
1.300,001.560,00
Месечна преплатна карта власника пословног простора за
затворени паркинг "Такси станица"
Карта за паркирање путничких возила и комби возила
920,001.104,00

Напомена: Лицима која обављају пословну делатност издаје се повлашћена паркинг карта најмање на
годину дана и под условом да унапред плате целокупан износ годишње накнаде за коришћење паркинг
места, умањен за попуст од 20%. (Члан 17. тачка 7. Одлуке о обављању комуналне делатности
управљања јавним паркиралиштима).

Ценовник услуга резервација паркинг места

Опис
Цена услуге са ПДВ-а 2018.год.Цена услуге без ПДВ-ом 2019.год.Цена услуге са ПДВ-ом 2019.год.
Месечна преплата резервисаног паркинг места у првој зони и затвореном паркингу у улици Скадарској11.380,009.483,3311.380,00
Месечна преплата резервисаног паркинг места у другој и трећој зони6.015,005.012,506.015,00

Ценовник услуга паркирања на привременим или повременим паркиралиштима

ОписЦена услуге са ПДВ-а 2018.год.Цена услуге без ПДВ-ом 2019.год.Цена услуге са ПДВ-ом 2019.год.
Карта за паркирање путничких возила и комби возила за започети час25,0020,8325,00
Карта за паркирање теретних возила, аутобуса, прикључних
возила камп приколица и трактори за започети час
152,00126,67152,00

Ценовник услуга изнајмљивања бицикли

ОписЦена услуге са ПДВ-а 2018.год.Цена услуге без ПДВ-ом 2019.год.Цена услуге са ПДВ-ом 2019.год.
Изнајмљивање бицикле по започетом сату30,0041,6750,00
Дневно изнајмљивање бицикле (понедељак, уторак, среда, четвртак и петак)120,00250,00300,00
Викенд изнајмљивање бицикле (субота-недеља)500,00600,00
Изнајмљивање бицикле дуже од 3 дана, за сваки следећи дан након изнајмљивања1.666,672.000,00
Изнајмљивање електро бицикле по започетом сату83,33100,00
Дневно изнајмљивање електро бицикле (понедељак, уторак, среда, четвртак, петак500,00600,00
Викенд изнајмљивање електро бицикле (субота-недеља)1.000,001.200,00
Изнајмљивање електро бицикле дуже од 3 дана, за сваки следећи дан након изнајмљивања3.333,334.000,00

Ценовник услуга принудно уклањање, одвожење и чување возила

ОписЦена услуге са ПДВ-а 2018.год.Цена услуге без ПДВ-ом 2019.год.Цена услуге са ПДВ-ом 2019.год.
Уклањање возила до 800 кг. по налогу службеног лица3.500,002.916,673.500,00
Уклањање возила која се налазе на посебним површинама до 800 кг. по налогу службеног лица4.000,003.333,334.000,00
Уклањање возила од 801кг. до 1330 кг. по налогу службеног лица4.000,003.333,334.000,00
Уклањање возила која се налазе на посебним површинама од 801кг. до 1330 кг. по налогу службеног лица5.000,004.166,675.000,00
Уклањање возила 1331кг. по налогу службеног лица7.000,005.833,337.000,00
Уклањање возила која се налазе по посебним површинама од 1331кг. до 1900кг. и више по налогу службеног лица9.000,007.500,009.000,00
Уклањање возила од 1901кг. и више по налогу службеног 10.000,008.333,3310.000,00
Уклањање возила које се налазе на посебним површинама од 1901кг. и више по налогу службеног лица13.000,0010.833,3313.000,00
Паушали износ накнаде з случају да власник паркираног и заустављеног возила дође до тренутка одношења возила1.925,001.604,171.925,00
Одвоженје хаварисаног возила до 10 килограма1.800,001.500,001.800,00
Одвоженје хаварисаног возила након 10км. За сваки пређени километар135,00112,50135,00
Чување возила за сваки започети дан500,00416,67500,00

Остале услуге

ОписЦена услуге са ПДВ-а 2018.год.Цена услуге са ПДВ-а 2018.год.Цена услуге са ПДВ-ом 2019.год.
Замена преплатне карте200,00166,67200,00
Израда фотографија300,00250,00300,00