ДЕПО ЗА ОДВОЖЕЊЕ НЕПРАВИЛНО ПАРКИРАНИХ АУТОМОБИЛА

Уклањање непрописно паркираних возила врши се на основу.Закона о безбедности саобраћаја на путевима и на другим местимана којима представљају сметњу или опасност за одвијање саобраћаја, кретање пешака или угрожавања имовине.

Обавеза ЈКП „Паркинг Cервис“ Чачак је да на основу Налога који добије од овлашћених лица саобраћајне и комуналне полиције уклони са „паук“ возилом непрописно паркирано возило и да га чува до момента док власник не преузме исто.

Радно време депоа за уклањање непрописно паркираних возила: 00 – 24 часа

Редовно радно време паука је од 07:30 до 21:00 час, и ванредно по позиву саобраћајне полиције, комуналне полиције и комуналне инспекције.

Цене уклањања и одношења моторних возила