ЈКП “Паркинг сервис” Чачак врши обележавање ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ. 

За све информације обратити се Техничкој служби ЈКП “Паркинг сервис” Чачак.