Корисници услуга ЈКП Паркинг сервис Чачак могу уложити рекламацију подношењем захтева у канцеларији број 11. ЈКП Паркинг сервис Чачак Улица Цара Лазара 51, или слањем мејла на адресу reklamacije@parkingcacak.co.rs