ПОВЛАШЋЕНА ПАРКИНГ КАРТА

Физичко лице које је власник или закупац непокретности (стана или куће) која се налази у једној од зона наплате паркирања може јавна паркиралишта користити као повлашћени корисник у зони у којој се непокретност налази, плаћањем накнаде за коришћење јавног паркиралишта у износу нижем од осталих корисника, уз услов да у предметној непокретности има пребивалиште или боравиште и да је власник или корисник возила по основу уговора о лизингу возила за које се остварује право.

Правна лица и предузетници који су власници или закупци непокретности (стана, куће или пословног простора) која се налази у једној од зона наплате паркирања, могу јавна паркиралишта користити као повлашћени корисници у зони у којој се непокретност налази    плаћањем накнаде за коришћење јавног паркиралишта у износу нижем од осталих корисника, уз услов да предметну непокретност користе за обављање своје пословне делатности.

ПАРКИНГ КАРТА ЗА ВОЗИЛО ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ЈКП Паркинг сервис Чачак  обележило је  паркинг места за возила лица са инвалидитетом, која ова лица користе без плаћања накнаде.

Паркинг места за за возила лица са инвалидитетом  могу да користе:

  • војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I до IV групе (80% – 100% инвалидитета);
  • лица са губитком доњих екстремитета најмање 30% телесног оштећења;
  • лица са губитком горњих екстремитета најмање 60% телесног оштећења;
  • лица са трајним оштећењем доњих екстремитета најмање 70% телесног оштећења;
  • лица  која  имају  обољење  бубрега  које захтева трајну хемодијализу;
  • лица која имају губитак вида на оба ока – 100%, односно смањење обостраног вида најмање 90%;
  • лица која имају вишеструке сметње у развоју, која имају право на пратиоце или право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, а којима је ово право утврђено решењем надлежног органа;
  • удружења особа са инвалидитетом или установе  основане  ради  обезбеђивања остваривања права и интереса у области социјалне заштите

РЕЗЕРВАЦИЈА ПАРКИНГ МЕСТА

Резервација паркинг места је коришћење одређеног паркинг места на јавном паркиралишту у временском периоду од једног дана до једног месеца, уз плаћање посебне накнаде одређене ценовником Предузећа.

Наплата накнаде за резервацију паркинг места обрачунава се по цени једног  сата  утврђеног  ценовником,  за  тражену зону резервације, а на период од најмање једног радног дана паркиралишта.

Резервацију паркинг места на јавном паркиралишту могу извршити физичка лица, правна лица и предузетници, на основу поднетог захтева

ЗАКУП ПАРКИНГ МЕСТА

Закуп паркинг места је коришћење одређеног, посебно обележеног или уређеног паркинг места на јавном паркиралишту, у временском периоду од најмање годину дана, уз плаћање посебне накнаде одређене ценовником Предузећа.

Закуп паркинг места на јавном паркиралишту могу извршити физичка лица, правна лица и предузетници, на основу поднетог захтева.