| Зона

улице:Хајдук Вељкова, улица Богићевићева, Добрачина, Кренов пролаз, Рајићева, паркинг „Лучна зграда“ улаз из Улице Господар Јованове и затворени паркинг у улицу Скадарској

| | Зона

улице: Др. Драгише Мишовића (од Улице Железничке до улице Цара Лазара), Филипа Филиповића, Браће Глишић , Железничка (поред парка код Аутобуске станице), Милоша Обилића, Синђелићева (од Улице Милоша Обилића до Улице Светог Саве) и Карађорђева

||| Зона ​

улице: Светозара Марковића, Бате Јанковића, Краља Петра Првог (од почетка улице – кућни бр. 2 па до Улице Цара Душана), Јаше Продановића , Обилићева (од Улице Цара Лазара до Немањине), Железничка колонија и Цара Душана

  Користио сам возило:

  Сада користим:

  За возило физичког лица:

  За возило правног лица:

  За следећу зону:

  ОБАВЕШТЕЊЕ И САГЛАСНОСТ ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ:

  У складу са чланом 15. Закона о заштити података о личности (,,Сл. гласник РС“ 97/2008, 104/2009, 68/2012, 107/2012), обавештавамо Вас о следећем:
  Приликом издавања преплатне карте ЈКП Паркинг сервис Чачак прикупља личне податке о кориснику јавног паркиралишта.
  Обрада, односно прикупљање, бележење и разврставање Ваших личних података врши се у сврху издавања месечне карте за кориснике јавног паркиралишта.
  Ваши лични подаци биће третирани као поверљиве информације. Приступ Вашим подацима имаће само запослени који, с обзиром на послове које обављају у ЈКП
  Паркинг сервис Чачак, треба да буду упознати са њима и то само у обиму који је неопходан. Правни основ обраде, односно прикупљања, бележења и разврставања Ваших личних података је Ваша сагласност. Давање сагласности за обраду података је
  добровољно.
  На основу Закона о заштити података о личности имате право да тражите додатне информације везане за обраду Ваших личних података, као и увид у Ваше личне
  податке и њихово копирање. Поред тога, имате право да тражите исправку, допуну, ажурирање и брисање података, као и прекид и привремену обуставу
  обраде Ваших личних података.

  ЈКП Паркинг сервис Чачак ће у сваком тренутку предузимати све потребне техничке и организационе мере за заштиту Ваших личних података, а против
  незаконитог коришћења. Сагласност за обраду података можете опозвати писаним путем или усмено на за записник.Обрада података је недозвољена после опозива пристанка. У случају неовлашћеног прикупљања, бележења и разврставања Ваших личних података, односно обраде која је у супротности са овим Обавештењем и Законом о заштити података о личности имате право да тражите прекид вршења обраде
  прикупљених података.

  ПОТВРДА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА