Документа

Назив документа
Преузмите
Програм пословања ЈКП Паркинг сервис Чачак за 2024. год
Одлука лице за заштиту података о личности
Ценовник одлука НО
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Тромесечни извештаји
Измене и допуне пословања 2023 -1
Измене и допуне пословања 2023 - 2
11. Систематизација - пр.текст - 2023
План БУДЖ. ПОМОЋИ за 2023.
01.01.-31.12.2022. Образац 12
ТАБЕЛЕ ЗА 31.12. 2022.
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС 2023
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА
ОДЛУКА О ОБАВЉЕЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Радно Време - рад са странкама (новогодишњи празници)
ИНФОРМАТОР ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 2022
ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ 2022
ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ 2022
ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ 2022
Програм буџетске помоћи
01.01.-30.09.2022. Образац 12
СТАТУТ 2017
Број запослених и радно ангажованих лица у ЈКП Паркинг сервис Чачак
Програм пословања ЈКП Паркинг сервис Чачак 2021.
Тромесечни извештај30.06.2021.
Образац-12 31.03.2021.
OBRAZAC-12-30.06.2021.
ODLUKA O RASPODELI DOBITI 2020.
IZVESTAJ O POSLOVANJU ZA 2020. godinu JKP Parking servis Cacak
30.06.2021. TROMESECNI IZVESTAJ
1.3.2. Srednjerocni plan Parking CA
1.3.2. Dugorocni plan Parking CA
Bilans stanja
Bilans uspeha
IZVESTAJ O POSLOVANJU ZA 2018.
Izmene i dopune programa poslovanja za 2017.
JKP Parking Servis 2015. Potpisan
ODLUKA O organizovanju rada JKPPS za vreme vanrednog stanja
Odluka
CENOVNIK 2017.
JKP Parking servis Cacak Program poslovanja za 2017.
Program poslovanja
Tromesečni izveštaj 01.01. 30.06.2018.
Zone
jkp parking servis PPOSLOVANJA 2018. Године
Skupstinа grada Cacka
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ СА МИШЉЕЊЕМ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА
ОБРАЗАЦ-12 30.06.2017. II КВАРТАЛ
ОБРАЗАЦ-12 31.03.2017. I КВАРТАЛ
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Програм-пословања-2020.
Програм-пословања-2020. 1
ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ 30.9.2020.